Systemy Zarządzania Jakością

Najpopularniejszym międzynarodowym standardem definiującym wymagania odnośnie systemu zarządzania jakością jest norma ISO 9001

Obecnie podstawą do budowania systemów zarządzania jakością są dwie normy: ISO 9001:2015 System zarządzania jakością - Wymagania oraz norma PN-EN ISO 9004:2018 Zarządzanie jakością - Wytyczne doskonalenia funkcjonowania. Podstawą do certyfikacji SZJ jest norma ISO 9001:2015, a norma ISO 9004:2018 wybiega nieco ponad wymagania ISO 9001:2015, stanowiąc wytyczne dotyczące doskonalenia SZJ jak i działania całej organizacji.

Normy ISO serii 9000 nie są to normy techniczne. Nie opisują one parametrów, jakie powinny spełniać produkt lub usługa, lecz przedstawiają pewne zasady, których przestrzeganie może zapewnić odpowiednią jakość.