System Zarządzania Środowiskowego

Zarządzanie środowiskowe zarządzanie w taki sposób działaniami (procesami) organizacji niekorzystnie wpływającymi na stan środowiska, aby ten wpływ minimalizować. Odróżnia się zarządzanie środowiskowe od zarządzania środowiskiem (czy lepiej: zarządzanie ochroną środowiska). To ostatnie jest domeną władzy publicznej, a zarządzanie środowiskowe dotyczy planowania, organizowania, motywowania i kontroli działań, w wyniku czego ulega zmniejszeniu negatywny wpływ organizacji na środowisko.