Oferta

Prowadzimy Szkolenia dla:


 • Audytorów Wewnętrznych

 • Przedstawicieli Najwyższego Kierownictwa Systemu Zarządzania Jakością zgodnych z wymaganiami Normy ISO 9001:2015.


  W zakresie szkolenia omawiamy:

   • Wymagania i zmiany w Normie ISO 9001:2015
   • Podstawy filozofii zarządzania jakością
   • Zasady zarządzania SZJ
   • Zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z zarządzaniem jakością
   • Rola i zadania Pełnomocnika SZJ
   • Tworzenie i nadzorowanie dokumentacji systemu
   • Mapa procesów
   • Monitorowanie procesów i wyrobu
   • Opracowywanie, wprowadzanie zmian i nadzorowaniem SZJ
   • Zarządzanie Systemem Jakości z uwzględnieniem przeglądu kierownictwa i celów jakości
   • Doskonalenie systemu jakości z uwzględnieniem działań korygujących i zapobiegawczych
   • Badanie satysfakcji klienta
   • Zarządzanie programem auditów wewnętrznych
   • Zasady auditowania.

 • Pracówników odpowiedzialnych za gospodarkę materiałowo - odpadową w firmach.