ISO 9001

PN:EN ISO 9001:2015 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania (z ang. EN ISO 9001:2015 Quality management systems - Requirements) - międzynarodowa norma określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania jakością w organizacji.


Wprowadzenie normy

Wydana 7 czerwca 2016 roku[1] przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną norma, została wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny z oznaczeniem PN-EN ISO 9001:2015. Zastąpiła ona normy PN-ISO 9001:2001 potem PN-ISO 9001:2008 oraz PN-ISO 9001:2012 (wersja oryginalna została przyjęta z oznaczeniem PN w 2015 roku) i jest to jedyna norma zawierająca wymagania dla systemu zarządzania jakością, przeznaczona dla celów certyfikacji.


Opis normy

Normę tę mogą stosować wszystkie organizacje, niezależnie od ich wielkości i rodzaju. Ukierunkowana jest ona na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta, a więc określonych potrzeb względem wyrobów danej organizacji, przyjęcie podejścia procesowego, dostarczanie wyników skuteczności procesów oraz ich ciągłe doskonalenie, w oparciu o obiektywne pomiary.
Standard ten zaleca objęcie procesów organizacji cyklem PDCA, znanym również jako Cykl Deminga.

Dodatkowo określa podejście metodą analizy ryzyk i szans.

Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

Strony: 1 2 Następna »