O Firmie

SZKOLEŃ

  • Audytorów, Przedstwicieli Najwyższego Kierownictwa (QM) SZJ zgodnie z Normą ISO 9001:2015
  • BHP i Stanowiskowych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadową
DORADZTWA
PROWADZENIA DOKUMENTACJI
KONSULTINGU i NADZORU

Z zakresu Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z wymogami norm ISO:


- PN-EN ISO 9001:2015


- PN-EN ISO 13485:2016


- PN-EN ISO 14001:2015


- 93/42/EWG Dyrektywa wyrobów medycznych - MDD


- MDR 2017/745 Rozporządzenie Rady Europy w sprawie wyrobów medycznych


- HACCP.


GOSPODARKI Magazynowo - Materiałowo - Odpadowej w firmach i zakładach produkcyjnych.

  • Kody Odpadów
  • Magazynowanie i Utylizacja w zakresie nawiązania współpracy z jednostkami posiadającymi zezwolenia na określone kody odpadów
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska