O Firmie

SZKOLEŃ

  • Audytorów, Pełnomocników SZJ zgodnie z Normą ISO 9001:2008
  • BHP i Stanowiskowych związanych z ochroną środowiska i gospodarką odpadową
DORADZTWA
PROWADZENIA DOKUMENTACJI
KONSULTINGU i NADZORU

Z zakresu Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z wymogami norm ISO 9001: 2008, 14001, HACCP.

GOSPODARKI Magazynowo - Materiałowo - Odpadowej w firmach i zakładach produkcyjnych.

  • Kody Odpadów
  • Magazynowanie i Utylizacja w zakresie nawiązania współpracy z jednostkami posiadającymi zezwolenia na określone kody odpadów
  • Opłaty za korzystanie ze środowiska